Ubezpieczenie chorobowe "Krankentagegeld"

Dodatkowe ubezpieczenie, które jest bardzo przydatne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest tzw. ubezpieczenie chorobowe „Krankentagegeld”.
Kiedy ubezpieczony jest tymczasowo niezdolny do pracy z powodu choroby czy wypadku, ubezpieczalnia wyplaca mu odszkodowanie. Klient sam decyduje ile pieniędzy dziennie potrzebuje i od którego dnia choroby ma być mu wypłacane odszkodowanie.

Własna firma w Niemczech

Gewerbe bez zameldowania w Niemczech.
Korespondencja biurowa, zameldowanie w Niemczech, instytucje ubezpieczeniowe, prowadzenie korespondencji biurowej, polska działalność gospodarcza w Niemczech, Betriebshaftpflicht, gesetzliche Krankenkasse.
Gewerbe opłaty, Gewerbeversicherung, europejska karta ubezpieczeniowa.
Samozatrudnienie w Niemczech.