Forma działalności gospodarczej

Zakładając działalność gospodarczą w Niemczech mamy do wyboru następujące formy działalności:
działalność jednoosobowa (Einzelunternehmer)
• spółka cywilna (Gessellschaft bürgerlichen Rechts),
• spółka jawna (offene Handelsgesellschaft),
• spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft),
• oddział (Zweigniederlassung),
• przedstawicielstwo, które nie posiada osobowości prawnej, jego rola sprowadza się do reprezentowania firmy polskiej na rynku niemieckim,
• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH),
• spółka akcyjna (Aktiengesellschaft AG).